# عقاب

مانند یک عقاب باشیم.....

وقتی باران میبارد همه پرندگان به سوی پناهگاه پرواز میکنند                                    بجز                                                             عقـــــــــــــاب     که برای دور شدن از باران؛ ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 118 بازدید