# تنها

تنها در ازدحام تن ها ...

محبت که میکنی...   طنازت نامند        غریبگان                                  سیاستمدارت خوانند     آشنایان                                        مهربانــــــت نامنـــــد          دوستان                                              ... ادامه مطلب
/ 47 نظر / 38 بازدید