# باید

خستـــه ام خستــــه ...

الها خسته ام خسته                              و سرگردان و بی سامان ...  از این تقدیر، از این جبر خشونت بار  و دلگیرم ز تو                    از ما                                              ... ادامه مطلب
/ 152 نظر / 65 بازدید