ستارگان سیاره الهام

تنها راه در بی راه

خستـــه ام خستــــه ...

الها خسته ام خسته                              و سرگردان و بی سامان ...  از این تقدیر، از این جبر خشونت بار  و دلگیرم ز تو                    از ما                                              ... ادامه مطلب
/ 152 نظر / 65 بازدید

تنها در ازدحام تن ها ...

محبت که میکنی...   طنازت نامند        غریبگان                                  سیاستمدارت خوانند     آشنایان                                        مهربانــــــت نامنـــــد          دوستان                                              ... ادامه مطلب
/ 47 نظر / 39 بازدید

مانند یک عقاب باشیم.....

وقتی باران میبارد همه پرندگان به سوی پناهگاه پرواز میکنند                                    بجز                                                             عقـــــــــــــاب     که برای دور شدن از باران؛ ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 118 بازدید
آذر 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
6 پست
انسان
1 پست
نور
1 پست
مادر
1 پست
مسلمانان
1 پست
خسته
1 پست
دلم
1 پست
پناه
1 پست
باید
1 پست
بکر
1 پست
ترس
1 پست
کودک
1 پست
لبخند
1 پست
تنها
1 پست
ستاره
1 پست
کیمیاگر
1 پست
سیاره
1 پست
نابودگر
1 پست
عقاب
1 پست
دلنوشته
1 پست